Lopulliset tulokset. Kilpailuihin osallistui 46 seuran jäsentä. Suurimman kalan sai Teuvo Kaikkonen , lahna joka painoi 1 345 g.

                                       1.           2.            3.          4.        yht.

NUORET:

1. Rahikkala Oskari        9 p.       10 p.      10 p.     ( – )       29 p. (4859g)

2. Krum Kaapo              10 p.        –            9 p.     10 p.      29 p. (1682g)

3. Kaikkonen Minttu    ( 8 p.)        9 p.        8 p.      9 p.       26 p.

 

 

NAISVETERAANIT:

1. Jakkila Helinä           9 p.       (7 p.)       10 p.     10 p.     29 p.

2. Rahikkala Leena     10 p.       10 p.        (7 p.)      8 p      28 p.

3. Järvenpää Elvi        (6 p.)       9 p.          8 p.       9 p.     26 p.

4. Kolehmainen Taimi   8 p.       8 p.           9 p.     (7 p.)    25 p. 

5. Kaarre Leena            7 p.       6 p.          (5 p.)     6 p.     19 p.   

6. Särkiaho Pirjo          4 p.        –               6 p.       5 p.     15 p.         

7. Kaikkonen Hilkka     5 p.        5 p.           4 p.    (4 p.)     14 p.

 

NAISET:

1. Liedes Minna           10 p.       9 p.        (7 p.)     10 p.     29 p.

2. Juurikka Elisa           7 p.       10 p.         9 p.     (4 p.)    26 p.

3. Vilmi Mirva               (6 p.)       7 p.       10 p.      8 p.      25 p.

4. Kurttila Merja            9 p.        6 p.        (5 p.)     9 p.      24 p.

5. Kurttila Pirkko-Liisa  8 p.         8 p.         8 p.   (6,5 p.)   24 p.

6. Kaikkonen Eija         5 p.        ( 4 p.)        4 p.    6,5 p.   15,5 p.

7. Ikonen Airi                –             5 p.           6 p.     4 p.      15 p.

 

MIESVETERAANIT:

1. Järvenpää Heikki    8 p.           9 p.       (3 p.)    10 p.      27 p.

2. Rahikkala Lauri     (7 p.)         10 p.       7 p.       8 p.      25 p.

3. Perätalo Kauko      (5 p.)          7 p.     10 p.        7 p.      24 p.

4. Soikko Penti           10 p.           6 p.    (4 p.)       6 p.      22 p.

5. Pyörälä Jorma          –                –          9 p.        9 p.      18 p.

6. Kolehmainen Heino 9 p.          (2 p.)     5 p.        4 p.      18 p.  

7. Ontero Esa               –               8 p.      6 p.        3 p.       17 p.

8. Simola Yrjö             (2 p.)        5 p.       8 p.       2 p.        15 p.

9. Kaikkonen Taavi     6 p.          4 p.        –            5 p.       15 p.

10. Keltamäki Sakari   3 p.         1 p.        2 p.          –            6 p. 

11. Honkanen Lauri     1 p.         3 p.      (1 p.)       1 p.         5 p.

12. Järvenpää Matti     4 p.         –                                         4 p.

13. Siivikko Matti        –                               –           –             –

 

MIEHET:

1. Rahikkala Vesa      9 p.         9 p.           6 p.      (3 p.)     24 p.

2. Jussila Leo          (4 p.)         8 p.           7 p.       8 p.      23 p.

3. Vilmi Jarmo           7 p.        (1 p.)          9 p.       6 p.      22 p.

4. Viinamäki Joni      2 p.          7 p.            –         10 p.     19 p.

5. Kaikkonen Teuvo  10 p.        5 p.           4 p.      (1 p.)    19 p.

6. Keltamäki Kimmo    6 p.         –              3 p.        9 p.     18 p.

7. Kaisto Antti            5 p         4 p.           8 p.       (2 p.)    17 p.

8. Liedes Jouni            –            –             10 p.        5 p.     15 p.

9. Keltamäki Kari      (1 p.)       6 p.           1 p.        7 p.     14 p.

10. Kaikkonen Taisto  8 p.        2 p.           2 p.         –        12 p.

11. Keltamäki Jarmo     –           10 p.            –          –        10 p. 

12. Viinamäki Olli         –            3 p.          5 p.         –         8 p.

13. Riepula Juha-Matti –             –               –            4 p.     4 p.

14. Rahikkala Arttu     3 p.         –                                       3 p.

15. Viinamäki Jari        –           –                 –             –          –

16. Tiiro Matti             –            –                                         –

 

KIERTOPALKINTO:

1. Liedes Minna          40p.      38p.          –         37p.        115p.

2. Rahikkala Vesa      39p.      41p.         30p.        –           110p.

3. Jussila Leo              –          39p.        31p.       38p.       108p.

4. Jakkila Helinä        34p.        –            33p.       39p.       106p.

5. Rahikkala Leena    38p.       35p.         –           31p.       104p.

6. Rahikkala Lauri     35p.       34p.         35p.        –          104p.

7. Vilmi Jarmo           30p.         –            37p.      35p.       102p.

8. Kaikkonen Teuvo  42p.       30p.         28p.        –          100p.

9. Viinamäki Joni      16p.       37p.          –           41p.        94p.

10. Keltamäki Kimmo 29p.        –             25p.      40p.        94p.

11. Järvenpää Heikki 37p.       31p.         –            25p.        93p.

12. Rahikkala Oskari 27p.       27p.          38p.        –           92p.

13. Juurikka Elisa     25p.       40p.          23p.        –           88p.

14. Keltamäki Kari      –           36p.          15p.       37p.      88p.

15. Kolehmainen Taimi 33p.   29p.           –            26p.      88p.

16. Järvenpää Elvi    21p.       33p.           –            32p.      86p.

17. Kaisto Antti         23p.        –              34p.        28p.      85p.

18. Kurttila Pirkko-Liisa 31p.  32p.          22p.         –          85p.

19. Soikko Pentti       43p.       –               21p.        19p.      83p. 

20. Liedes Jouni          –           8p.          40p.         20p.      82p.

21. Perätalo Kauko    20p.      22p.         40p.           –          82p.

22. Kurttila Merja      32p.       21p.          –              29p.      82p.

23. Kolehmainen Heino 41p.      –           24p.          16p.      81p.

24. Kaikkonen Taisto 36p.          –          21p.          22p.      79p.

25. Vilmi Mirva            –           25p.        27p.          27p.      79p.

26. Pyörälä Jorma       –            9p.         39p.          24p.      72p.

27. Ontero Esa            –          24p.         32p.          15p.      71p.

28. Keltamäki Jarmo   –          42p.           9p.          17p.      68p.

29. Simola Yrjö           –           17p.         36p.         13p.       66p.

30. Viinamäki Olli        9p.        23p.        29p.          –           61p.

31. Kaikkonen Taavi   26p.     15p.           –             18p.       59p.

32. Krum Kaapo          28p.        –              7p.         12p.       47p.

33. Riepula Juha-Matti 11p.     3p.            –             33p.       47p.

34. Keltamäki Sakari   11p.     10p.          17p.          –           38p.

35. Kaarre  Leena        24p.      7p.             –             7p.        38p.            

36. Viinamäki Jari         –        12p.           11p.        14p        37p.

37. Kaikkonen Minttu    –        19p.            5p.          6p.        30p.

38. Särkiaho Pirjo       13p.       –             12p.           5p.       30p.

39. Kaikkonen Eija      12p.      –               8p.           10p.      30p.

40. Honkanen Lauri     6p.    13p.              –               9p.       28p.

41. Kaikkonen Hilkka  15p.    6p.              4p.            –           25p.

42. Ikonen Airi               –       2p.            14p.           8p.        24p.

43. Järvenpää Matti   17p.     4p.              –                –           21p.

44. Rahikkala Arttu     18p.     –                –                –           18p.

45. Tiiro Matti             –         5p.              –                 –           5p.

46. Siivikko Matti        1p.       –               –                 4           5p.