Onki-Cup 2018 lopulliset pisteet. Suurin kala  Kari Keltamäen 1 767 g. painava säyne. Arvonnassa Leena Kaarre sai 7 m hiilikuituvavan.

 

                                    1.        2.       3.         4.      5.      6.       yht.

NUORET:

1. Krum Kaapo            10         –      10       10       10     (9)      40 p.

2. Tolonen Heikki         9        10       9       (9)      (9)     10       38p.

 

NAISET:

1. Rahikkala Leena       9          –       8       8       (4)       7        32 p.

2. Kaikkonen Eija         10      (2)      3        9        8      (1)        30 p.

3. Jakkila Helinä           6         9     (5)      10       5       (-)        30 p.

4. Juurikka Elisa           8       (3)     10       6        6      (5)        30 p.

5. Ikonen Airi                –           4      –      4       10        9         27 p.

6. Kurttila Pirkko-Liisa  7         8      2     (1)        –       10         27 p.

7. Järvenpää Elvi          5        10     7       2,5      –        –        24,5 p.

8. Pirinen Teija            (1)        7      9        –        2        4         22 p.

9. Kaikkonen Hilkka     2        (1)     4        –        7        8          21 p.

10. Kaarre Leena          4          5      –       7        –        3          19 p.

11. Särkiaho Pirjo        3           –      6    (2,5)     3        6          18 p.

12. Kolehmainen Taimi –           –      –      5        9         2          16 p.

13. Tanninen Katja       –           6      1      –       1         –             8 p.


MIESVETERAANIT:

1. Järvenpää Heikki      8        10     10    10      –         –                38 p.

2. Syvärinen Juha       10        (4)      7   (5)      10       8               35 p.

3. Rahikkala Lauri        9          8       6     9      (5)     (4)               32 p.

4. Järvenpää Matti       5          9    (1)     6       (2)       9                29 p.

5. Soikko Pentti            –        (5)      5     7        9        7                28 p.

6. Kaikkonen Taavi       4       (2)       –      4       8       10               26 p.

7. Kolehmainen Heino (3)        6      9     (2)      6        5                26 p.

8. Ontero Esa            (1,5)       7      8       –       3        6                24 p.

9. Perätalo Kauko         6         3    (2)      3       7       (2)              19 p.

10. Piltonen Kari            7         –       4     1      4         –                16 p.

11. Honkanen Lauri      1,5      (1)      3     8    (1)         3              15,5 p.

 

MIEHET:

1. Jussila Leo              10       10      7    (7)     10      (5)                37 p.

2. Rahikkala Vesa         9         9      10     9     (4)      (9)               37 p.

3. Kaikkonen Taisto      8        (4)      9    (6)      8       8                 33 p.

4. Keltamäki Kari          7        (6)      8    10      7       (7)               32 p.

5. Rahikkala Oskari       –         8      5     5       –         10                28 p.

6. Tolonen Jarno         (5)         5      6     8       9     (3,5)               28 p.

6. Viinamäki Olli           6          7      –      4      5      (3,5)               22 p.

8. Kaikkonen Teuvo       4         –      4      –      6         6                 20 p.

 

KIERTOPALKINTO:

1. Jussila Leo               10      10    6     –       9         –                      35 p.

2. Rahikkala Vesa          6       4     10    9     –         (1)                     29 p.

3. Järvenpää Heikki        –       8      7     8      –         –                      23 p.

4. Keltamäki Kari            –        –      8   10     4        –                       22 p.

5. Syvärinen Juha          5       –       –      –    10       3                       18 p.

6. Kaikkonen Taisto       3       –       9     –     6         –                       18 p.

7. Kurttila Pirkko-Liisa   1      5      –      –      –        10                      16 p.

8. Tolonen Jarno            –       –       2     5     8         –                      15  p.

9. Rahikkala Leena        8        –      1     –      –         4                      14 p.

10. Ikonen Airi                –        –       –     –     7        7                       14 p.

11. Järvenpää Matti         –       7      –    –      –         6                       13 p.

12. Rahikkala Oskari       –       3      –    –     –          9                       12 p.

13. Kaikkonen Eija          9       –      –    2     1        –                         12 p.

14. Rahikkala Lauri         4       –       –     7     –       –                         11 p.

15. Juurikka Elisa           7        –     4     –     –        –                         11 p.

16. Järvenpää Elvi           –       9     –     –     –        –                            9 p.

17. Jakkila Helinä            –       6      –    3     –       –                             9 p.

18. Soikko Pentti            –        –       –     4    5      –                              9 p.

19. Kaikkonen Taavi       –        –        –     –     –       8                           8 p.

20. Honkanen Lauri       –          –      –      6   –       –                             6 p.

21. Kolehmainen Heino    –      –      5    –     –       –                              5 p.

22. Kaikkonen Hilkka       –       –       –    –     –         5                           5 p.

23. Pirinen Teija              –       2      3   –     –          –                            5 p.

24. Krum Kaapo              2       –      –     –    2         –                             4 p.

25. Kolehmainen Taimi    –       –      –     –    3        –                              3 p.

26. Särkiaho Pirjo            –      –      –    –     –         2                              2 p.

27. Tolonen Heikki         –        1      –      –   –        –                              1 p.