Onki-Cupin loppupisteet. Suurimman kalan sai Kari Keltamäki (lahna)  ja sen paino oli 1 158 g. Kilpailuihin osallitui 30 onkijaa.

                                     1.      2.     3.      4.     5.       6.      yht.

1. Krum Kaapo           10     10      –     10     10       –        40

2. Miettunen Akseli      9              –       –       –        –          9

 

NAISET:

1. Kaikkonen Eija        –      10     9     10      9     (5)         38

2. Rahikkala Leena      9     (5)    10     8     (6)    10         37

3. Jakkila Helinä        (7)    (3)      8     7      10     8          33

4. Juurikka Elisa        10     9      (4)    6      (4)     6          31

5. Järvenpää Elvi        5      –        7     9      (1)     9          30

6. Kurttila Pirkko-Liisa(3,5)  8     5    (3)      8      7          28

7. Ikonen Airi              8       4     2      –       7       –           21

8. Kaarre Leena           –       6     6      4     (3)      4          20

9. Särkiaho Pirjo         6       7     3    (2)    (2)       3         19

10. Kolehmainen Taimi3,5   2    (1)     5     5        –          15,5

 

MIESVETERAANIT:

1. Soikko Pentti             9    10     (8)   (7)   10     8          37

2. Ontero Esa                 8     9     (7)  10     9     (6)         36

3. Rahikkala Lauri          10  (7)    10    8     7     (2)         35 

4. Perätalo Kauko           7   (4)      9    9     8     (2)         33

5. Kolehmainen Heino   (5)   6      (2)   5     6     10         27

6. Kaikkonen Taavi        (1)   5      5    (2)    5      9          24

7. Honkanen Lauri         (2)   8      4     4     3     (2)         19

8. Pirinen Paavo             6    2      3     –      –       7           18

9. Järvenpää Heikki        3   (2)     6   (3)     4      5          18

10. Järvenpää Matti        4     2     –      6     2      –           14

 

MIEHET:

1. Keltamäki Kari            10    7    9     (7)   (6)    10        36

2. Rahikkala Vesa            8     9   10    (8)   (4)     9         36  (1 696g.)

3. Rahikkala Oskari        (7)   10   8      9     9     (5)        36  ( 1 482g.)

4. Viinamäki Olli              5    8    (4)     –     10     8         31

5. Kaikkonen Teuvo         –     –     6     10     8      4         28

6. Kaikkonen Taisto        9    (5)  (5)     5     5       7         26

7. Jussila Leo                (6)    6     7     6      7     (6)        26

8. Vilppola Jari                4     –     –     –      –         –           4

 

KIERTOPALKINTO:

1. Soikko Pentti             (2)   10   3     –    10      5             28

2. Rahikkala Leena         5     –    10    6    –        7             28

3. Rahikkala Vesa           8     7     9    –     –        3             27

4. Kaikkonen Eija           –      6     6   10   4       –              26

5. Ontero Esa                (1)    9     1    8    6      (1)            24

6. Rahikkala Oskari        7     8    –      2    7       –              24

7. Keltamäki Kari           10    1    2      –    –       10            23

8. Jakkila Helinä             –      –    5     5    9       2              21

9. Järvenpää Elvi           –      –     4     9    –        6             19

10. Rahikkala Lauri        3     –      8    4    –        –              15

11. Perätalo Kauko         –     –      7    7    –        –              14

12. Viinamäki Olli           –     5      –     –     8      –              13

13. Kolehmainen Heino  –    –       –      –     –      9               9

14. Kaikkonen Taisto     9    –      –     –      –       –                9

15. Juurikka Elisa          6    3     –     –      –      –                 9

16. Kaikkonen Taavi      –     –     –      –      –      8                8

17. Kaikkonen Teuvo     –     –     –     3      5      –                8

18. Jussila Leo              4     –      –    –     3       –                7

19. Honkanen Lauri       –      4     –    –     –       –                 4

20. Pirinen Paavo          –      –      –    –     –       4                4

21. Kurttila Pirkko-Liisa –    2      –    –     2       –                4

22. Krum Kaapo             –     –       –    1    –       –                1

23. Ikonen Airi               –     –       –     –    1      –                1