Järjestettiin  6 osakilpailua, joista huomioitiin loppupisteissä 4 osakilpailua. Kilpailuihin osallistui 31 onkijaa.

Suurimman kalan kiinnitys meni Kauko Perätalolle 1 557 g. painavalla lahnalla.

                                   1.         2.       3.        4.         5.        6.          yht.

NAISET:

1. Kaikkonen Eija      10        (5)       8        (7)       10         9            37

2. Juurikka Elisa         8         9       (4)       10        (4)        7            34

3. Ikonen Airi              9        (2)       9         9          7        (5)           34

4. Jakkila Helinä        (5)        8        10        6          9       (4)           33

5. Kolehmainen Taimi (3)      4         5         (1)        8        8             25

6. Kurttila Pirkko-Liisa (2)    3         6          5         (1)       10           24

7. Rahikkala Leena     6         7        (2)       (4)         5        6             24

8. Kaarre Leena          4        10        7        (2)          2,5     (2)         23,5

9. Järvenpää Elvi        7        (1)       3          3          6        (3)          19

10. Särkiaho Pirjo        –         6        –           8        2,5        1          17,5

 

MIESVETERAANIT

1. Soikko Pentti            7       9       10         9        (2)         (4)         35

2. Rahikkala Lauri        8      (5)       8         10       (6)          9          35

3. Kaikkonen Taavi       5      (2)     (1)         4        10         10          29

4. Järvenpää Heikki     10      3        9           –         7          –            29    

5. Kolehmainen Heino  4     (1)       7          (2)       9          8            28

6. Ontero Esa                9      8       4           6        (3)        (2)          27

7. Järvenpää Matti        6     (4)      6           8        (5)         7           27

8. Siivikko Matti          (2)     6,5     5          (5)        8          6          25,5

9. Perätalo Kauko         3      10     3          (1)        4         (3)          20

10. Pyörälä Jorma        –       6,5     –            7        –           1           14,5

11. Honkanen Lauri       –       –        2          3         –           5           10

12. Simola Yrjö             1        –       –           –         –            –             1

 

MIEHET:

1. Rahikkala Vesa       (8)      (8)       10       10       10        10            40

2. Jussila Leo             (5)       9         9        (4)       7          9             34  

3. Rahikkala Oskari     9        (5)       5         8         9         (3)            31

4. Kaikkonen Taisto     6        10       8       (3)       (5)        5,5          29,5

5. Keltamäki Kari        10        –        (2)       7         4          7              28

6. Viinamäki Olli          4         7       (3)       9        (2,5)      8              28

7. Pirinen Paavo         (3)        6        6         6         8        (4)             26

8. Kaisto Antti             –          4        7        5        (2,5)      5,5           21,5

9. Kaikkonen Teuvo     7        3        4         (2)        6         (2)            20

 

KIERTOPALKINTO:

1. Rahikkala Vesa         6       (4)      10        9       10           –               35

2. Rahikkala Lauri        5         –         2        10       –            9              26

3. Soikko Pentti            –         7        9        7         –            3              26

4. Rahikkala Oskari      7        –         –         6         9           –               22

5. Jakkila Helinä           –        2         8        –          7           –               17 

6. Järvenpää Heikki      9        –         7        –          –            –               16

7. Kaikkonen Eija         3        –         3        –          8            2              16

8. Kaikkonen Taavi      –         –          –        –          4           10             14

9. Ontero Esa               8        3         –        3         –            –                14

10. Kaikkonen Taisto    –        8        4        –          –             –               12

11. Järvenpää Matti      –        –         –        5          –             7              12

12. Jussila Leo             –         5       6        –           1            –              12

13. Ikonen Airi              2        –        5        –           5            –              12

14. Keltamäki Kari       10       –         –        1          –             –              11

15. Kolehmainen Heino –        –         –        –           3            8              11

16. Kaarre Leena           –       10       –        –           –             –               10

17. Perätalo Kauko        –        9        –       –           –              1              10

18. Juurikka Elisa         1        6        –       2          –              –                9

19. Viinamäki Olli         –         –         –       8          –              –                8

20. Kolehmainen Taimi –         –         –       –          6             –                 6

21. Siivikko Matti          –        –         –        –          –             6                6

22. Kurttila Pirkko-Liisa –      –          –        –          –             5                5

23. Pyörälä Jorma        –       –          –         4        –               –                4

24. Kaikkonen Teuvo   4       –         –          –         –              –                4

25. Honkanen Lauri      –       –         –          –         –              4                4

26. Pirinen Paavo         –       –         –          –         2             –                 2

27. Kaisto Antti            –       –          1        –         –              –                 1

28. Rahikkala Leena     –       1         –         –         –              –                 1