1. osakilpailu  kilpailtiin tiistaina 16.6 Illinsuvannon perukassa.Kilpailuun osallistui 27 onkijaa. Ïllan suurimman saaliin onki Kari Keltamäki 677 g. ja suurimman kalan (lahna) onki Heikki Järvenpää 504 g.

NAISET:

1. Kaikkonen Eija           224 g.

2. Ikonen Airi                 222 g.

3. Juurikka Elisa            203 g.

4. Järvenpää Elvi           165 g.

5. Rahikkala Leena        148 g.

6. Jakkila Helinä            139 g.

7. Kaarre Leena             133 g.

8. Kolehmainen Taimi      78 g.

9. Kurttila Pirkko-Liisa     26 g.

 

MIESVETERAANIT:

1. Järvenpää Heikki          596 g.

2. Ontero Esa                   488 g.

3. Rahikkala Lauri            327 g.

4. Soikko Pentti                107 g.

5. Järvenpää Matti             94 g.

6. Kaikkonen Taavi            58 g.

7. Kolehmainen Heino        34 g.

8. Perätalo Kauko              27 g.

9. Siivikko Matti                   9 g.

10. Simola Yrjö                      –

 

MIEHET:

1. Keltamäki Kari                 677 g.

2. Rahikkala Oskari             480 g.

3. Rahikkala Vesa               456 g.

4. Kaikkonen Teuvo            251 g.

5. Kaikkonen Taisto            194 g.

6. Jussila Leo                     168 g.

7. Viinamäki Olli                 103 g.

8. Pirinen Paavo                 102 g.

 

KIERTOPALKINTO:

1. Keltamäki Kari               677 g.

2. Järvenpää Heikki           596 g.

3. Ontero Esa                    488 g.

4. Rahikkala Oskari           480 g.

5. Rahikkala Vesa              456 g.

6. Rahikkala Lauri              327 g.

7. Kaikkonen Teuvo           251 g.

8. Kaikkonen Eija              224 g.

9. Ikonen Airi                    222 g.

10. Juurikka Elisa             203 g.