Pilkki-Cupin lopputulokset. Suurimman kalan sai Teuvo Kaikkonen 875 g.  lahna. Kilpailuihin osallistui 39 pilkkijää.

                                          1.           2.          3.             4.            yht.

NUORET:

1. Krum Kaapo                  10          10        10          (10)               30 p.

2. Miettunen Akseli            9            9          9           (9)                27 p.

 

NAISVETERAANIT:

1. Rahikkala Leena            10          10         9           (8)                29 p.

2. Järvenpää Elvi                6           9         (4)          10                25 p.

3. Jakkila Helinä                 7           6         10            –                 23 p.

4. Kaikkonen Hilkka             5       (3,5)        8            9                 22 p.

5. Särkiaho Pirjo                 9           7          5           (5)                21 p.

6. Kaikkonen Eija                8         3,5        7             –                 18,5 p.  

7. Kaarre Leena                 (3)         8          3             7                  18 p.   

8. Kolehmainen Taimi        (4)         5          6             6                  17 p.   

 

NAISET:

1. Kurttila Pirkko-Liisa        10         8         10          (8)                 28 p.

2. Juurikka Elisa                   9         9         (8)          10                 28 p.

3. Tapalinen Sanna               –          7         9             9                  25 p.

4. Ikonen Airi                        7        10         7           (7)                 24 p.

5. Pirinen Teija                     8          6         6           (6)                 20 p.

 

MIESVETERAANIT:

1. Piltonen Kari                   10        10         9         (5)                   29 p.

2. Rahikkala Lauri                9         (7)       10          9                    28 p.

3. Perätalo Kauko               (6)         6         7           8                    21 p.

4. Kolehmainen Heino          5          9         6         (1)                   20 p.

5. Viitala Paavo                    –           8        2          7                     17 p.

6. Pyörälä Jorma                  7      (0,75)     3          6                     16 p.

7. Kaikkonen Taavi             (3)         4         5          4                     13 p.

8. Ontero Esa                       4       0,75       8          –                    12,75 p.

9. Järvenpää Matti              (2)         5         4         3                       12 p.

10. Keltamäki Sakari             –       0,75       1        10                    11,75 p.

11. Soikko Pentti                  8          3          –        –                         11 p.

12. Honkanen Lauri              –          –          –         2                          2 p.

13. Järvenpää Heikki            1      0,75        –         –                        1,75 p.

 

MIEHET:

1. Jussila Leo                      9          9       10        (6)                       28 p.

2. Rahikkala Vesa               6,5       (5)        9          9                      24,5 p.

3. Kaikkonen Teuvo             5         10       (5)         8                        23 p.

4. Kaikkonen Taisto             8          7       (4)         7                        22 p.

5. Keltamäki Kari                 3         (3)       8         10                       21 p.

6. Rahikkala Oskari            10        (1)       7          3                         20 p.

7. Viinamäki Olli                  4          8       (2)        5                          19 p.

8. Miettunen Mika               1,5       (1)      6          4                         11,5 p.

9. Riepula Juha-Matti         6,5        1       3           –                         10,5 p.

10. Keltamäki Jarmo           1,5        6      1           –                           8,5 p.

11. Keltamäki Henri              –          4      –           2                             6 p. 

 

KIERTOPALKINTO:

1. Jussila Leo                      9          9      10        –                            28 p.

2. Piltonen Kari                   7          5       8         –                            20 p.

3. Rahikkala Lauri               6          –        9        3                            18 p.

4. Rahikkala Leena              8          7       3        –                             18 p.

5. Keltamäki Kari                –           –        6       10                            16 p.

6. Kaikkonen Teuvo            –          10       –        5                             15 p.

7. Rahikkala Vesa               –           –         7       7                             14 p.

8. Rahikkala Oskari           10          –        –                                        10 p.

9. Juurikka Elisa                 –           –        –         9                              9 p.

10. Kaikkonen Taisto          1          4       –          4                              9 p.

11. Viinamäki Olli                –           8      –          –                               8 p.

12. Tapalinen Sanna            –           –       –          –                              8 p.

13. Järvenpää Elvi               –          6        –        2                              8 p.

14. Särkiaho Pirjo              4,5        2        –        –                             6,5 p.

15. Keltamäki Sakari            –          –        –        6                              6 p.

16. Jakkila Helinä                –          –        5        –                               5 p.

17. Soikko Pentti               4,5         –       –         –                              4,5 p.

18. Ontero Esa                    –           –       4        –                                4 p.

19. Kaikkonen Eija              3          –       –         –                                3 p.

20. Kaarre Leena                 –          3      –          –                                3 p.

21. Pyörälä Jorma               2         –        –         –                                2 p.

22. Perätalo Kauko             –          –         2        –                               2 p.

23. Ikonen Airi                    –         1         –         –                               1 p.

24. Kolehmainen Heino      –          –         1        –                               1 p.

25. Kaikkonen Hilkka          –         –          –        1                              1 p.