Yleinen taimenenuistelukilpailu 31.5.2015 Raasakan voimalaitoksen alapuolisella jokialueella. Kilpailuun osallistui 9 venekuntaa. Kilpailussa ei tullut yhtään mitan täyttävää taimenta.