Viimeinen osakilpailu kisailtiin keskiviikkona 15.7 Raasakan pato-altaalla Voimalaitoksen yläpuolella etelärannalla /SM kisakeskus. Kilpailuun osallistui 31 onkijaa ja illan suurimman saaliin onki Taavi Kaikkonen 1 311 g.

 

NAISET:

1. Kurttila Pirkko-Liisa         409 g.

2. Kaikkonen Eija                252 g.

3. Kolehmainen Taimi          165 g.

4. Juurikka Elisa                  145 g.

5. Rahikkala Leena              144 g.

6. Ikonen Airi                       100 g.

7. Jakkila Helinä                    65 g.

8. Järvenpää Elvi                  53 g.

9. Kaarre Leena                    43 g.

10. Särkiaho Pirjo                  30 g.

 

MIESVETERAANIT:

1. Kaikkonen Taavi              1 311 g.

2. Rahikkala Lauri                  829 g.

3. Kolehmainen Heino            720 g.

4. Järvenpää Matti                 570 g.

5. Siivikko Matti                     518 g.

6. Honkanen Lauri                 283 g.

7. Soikko Pentti                     271 g.

8. Perätalo Kauko                  232 g.

9. Ontero Esa                       144 g.

10. Pyörälä Jorma                  58 g.

11. Järvenpää Heikki              36 g.

12. Simola Yrjö                        –

 

MIEHET:

1. Rahikkala Vesa                    227 g.

2. Jussila Leo                          115 g.

3. Viinamäki Olli                      111 g.

4. Keltamäki Kari                     104 g.

5. Kaikkonen Taisto                   75 g.

6. Kaisto Antti                            75 g.

7. Pirinen Paavo                        71 g.

8. Rahikkala Oskari                    34 g.

9. Kaikkonen Teuvo                    29 g.

 

KIERTOPALKINTO:

1. Kaikkonen Taavi                  1 311 g.

2. Rahikkala Lauri                       829 g.

3. Kolehmainen Heino                 720 g.

4. Järvenpää Matti                      570 g.

5. Siivikko Matti                          518 g.

6. Kurttila Pirkko-Liisa                 409 g.

7. Honkanen Lauri                       283 g.

8. Soikko Pentti                           271 g.

9. Kaikkonen Eija                        252 g.

10. Perätalo Kauko                     232 g.