Tripla-pilkki kisailtiin 12.4 Laineputaalla. Kilpailuun osallistui n.80 pilkkijää. Kalat olivat heikolla syönnillä ja syynä todennäköisesti oli kun lumet lähtivät edellisen yön aikana kokonaan pois.

 

Nuoret:

1. Kaisto Antti           1 552 g.

2. Rahikkala Oskari     441 g.

 

SUURIN KALA:

1. Juurikka Elisa           496 g.

2. Vilppola Jari              467 g.

3. Heikkilä Tuomo         377 g.

4. Keltamäki Kari           372 g.

5. Jussila Leo                366 g.

6. Vilminko Tanja           346 g.

7. Kynkäänniemi Juha    332 g.

8. Riepula Juha-Matti     328 g.

9. Orava Esko                312 g.

10. Kolehmainen Heino  295 g.

11. Piltonen Kari            286 g.

12. Rahikkala Lauri        277 g.

13. Kaikkonen Eija         273 g.

14. Honkanen Lauri        270 g.

15. Keltamäki Sakari      259 g.

16. Keltamäki Jarmo      253 g.

17. Kurttila Pirkko-Liisa 245 g.

18. Soikko Pentti           240 g.

19. Kaarre Leena           231 g.

20. Tapalinen Sanna      218 g.

21. Ainali Ahti                207 g.

22. Turtinen Hanna        205 g.

23. Jakkila Helinä          198 g.

24. Koskinen Timo         189 g.

25. Turtinen Rauno        178 g.

26. Järvenpää Matti       175 g.

27. Leinonen Eero          160 g.

28. Turtinen Riitta           148 g.

29. Särkiaho Pirjo           130 g.

30. Karhunen Ari             120 g.

31. Juopperi Kauko         119 g.

32. Kaikkonen Taisto       112 g.

33. Turtinen Mervi             96 g.

 

10 KALAA:

1. Juurikka Elisa             1 666 g.

2. Riepula Juha-Matti     1 467 g.

3. Soikko Pentti              1 404 g.

4. Keltamäki Kari            1 112 g.

5. Kynkäänniemi Juha    1 101 g.

6. Kaikkonen Eija           1 022 g.

7. Keltamäki Jarmo        1 002 g.

8. Jakkila Helinä               920 g.

9. Rahikkala Lauri             891 g.

10. Jussila Leo                  883 g.

11. Ainali Ahti                   871 g.

12. Järvenpää Matti          840 g.

13. Koskinen Timo           786 g.

14. Kaarre Leena              753 g.

15. Honkanen Lauri          744 g.

16. Vilppola Jari               740 g.

17. Piltonen Kari              714 g.

18. Tapalinen Sanna         697 g.

19. Vilminko Jorma          694 g.

20. Keltamäki Kimmo       675 g.

21. Orava Esko                 644 g.

22. Kaikkonen Taisto       640 g.

23. Juopperi Kauko         633 g.

24. Liedes Minna             633 g.

25. Perätalo Kauko         618 g.

26. Turtinen Hanna         600 g.

27. Turtinen Riitta          599 g.

28. Vilmi Jarmo              563 g.

29. Karhunen Ari            551 g.

30. Kaisto Antti              549 g.

31. Turtinen Mervi          489 g.

32. Rahikkala Vesa        450 g.

33. Turtinen Rauno        449 g.

34. Särkiaho Pirjo          309 g.

35. Kaikkonen Teuvo     292 g.

 

KOKO SAALIS:

1. Juurikka Elisa          2 407 g.

2. Kaikkonen Taisto     2 266 g.

3. Järvenpää Matti       1 975 g.

4. Kynkäänniemi Juha 1 839 g.

5. Soikko Pentti           1 673 g.

6. Perätalo Kauko        1 660 g.

7. Vilmi Jarmo             1 631 g.

8. Jussila Leo              1 619 g.

9. Riepula Juha-Matti  1 557 g.

10. Kaikkonen Eija      1 532 g.

11. Piltonen Kari         1 466 g.

12. Kurikka Eero         1 466 g.

13. Hopia Kari             1 295 g.

14. Keltamäki Kari       1 210 g.

15. Jakkila Helinä        1 188 g.

16. Liedes Minna         1 167 g.

17. Keltamäki Kimmo  1 133 g.

18. Keltamäki Jarmo   1 092 g.

19. Vilminko Jorma     1 068 g.

20. Jaako Jaana          1 007 g.

21. Honkanen Lauri     1 005 g.

22. Rahikkala Lauri        992 g.

23. Turtinen Riitta          951 g.

24. Kaikkonen Taavi       946 g.

25. Vilminko Tanja          943 g.

26. Törmänen Armas      925 g.

27. Karhunen Ari             880 g.

28. Keltamäki Sakari       878 g.

29. Kaarre Leena            841 g.

30. Orava Esko               834 g.

31. Kuorilehto Mauno     826 g.

32. Heikkilä Tuomo        810 g.

33. Kiljander Heikki        808 g.

34. Jaako Mika                783 g.

35. Tapalinen Sanna       755 g.

36. Sivonen Juha            743 g.

37. Vilppola Jari              740 g.

38. Kokkonen Jouni        718 g.

39. Kolehmainen Heino   709 g.

40. Rahikkala Vesa          701 g.

41. Juopperi Kauko         700 g.

42. Turtinen Mervi           680 g.

43. Turtinen Hanna          646 g.

44. Kurttila Pirkko-Liisa  567 g.

45. Leinonen Eero           544 g.

46. Jaakola Raija             524 g.

47. Turtinen Rauno          506 g.

48. Rahikkala Leena        502 g.

49. Pietilä Jaakko            475 g.

50. Heinälehto Markku     433 g.

51. Lassheikki Eelis         406 g.

52. Kuorilehto Maija-Liisa 397 g.

53. Särkiaho Pirjo             376 g.

54. Haapamaa Pentti        369 g.

55. Kaikkonen Teuvo        367 g.

56. Peltoniemi Janne        326 g.

57. Sunnerberg Kyllikki    260 g.

58. Siivikko Matti             206 g.        

59. Ruuskanen Riitta       186 g.

60. Ruuskanen Reijo        140 g.

61. Heikkilä Outi              133 g.